Taalvragen

Vragen ?
Heeft u een taalvraag? U kunt deze per mail aan ons voorleggen. Wij streven ernaar u binnen 2 werkdagen een antwoord terug te sturen.
(Het is niet mogelijk telefonisch vragen te stellen).

Stel hier uw vraag

Donatie

Bent u tevreden over de beantwoording van uw taalvraag?

Als dank kunt u een bijdrage aan ons overmaken waardoor wij ons werk kunnen blijven doen.

Het rekeningnummer is: NL65 INGB 0000 1230 10 op naam van Taaladviesbureau Van de Pol.

 

Privacyverklaring
Voor een effectieve dienstverlening m.b.t. taalaangelegenheden Nederlands gebruiken wij uw (persoons)gegevens. Deze gegevens leggen wij vast in onze (geautomatiseerde) administratie en in onze ontwikkeldatabase. Wij gebruiken niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Wij doen onze uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben. Een klein deel van uw gegevens, zoals uw telefoonnummer en uw mailadres delen wij met ons callcenter, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.